24/9/09

Tothom a dalt del tren!


Aquest senzill joc pot ser molt adequat per a nens petits (CI, CM. o fins i tot, Ed. Infantil), doncs l'objectiu i la mecànica del joc són ben senzills: es tracta de portar el tren fins al seu destí tot superant desnivells i entrebancs fent servir diferents peces geomètriques.

Vinga doncs, a dalt del tren!
Per tal que no aparegui publicitat no desitjada, he decidit incloure el jocs directament al bloc sempre que sigui possible. Ja explicaré en una propera entrada la forma de fer-ho.

Editat: Finalment he decidit col·locar un enllaç al Flash extern, per tal que la música no vagi donant la vara...

22/9/09

Bons recursos d'Scratch a Eduteka

Eduteka és una web llatinoamericana que es dedica a potenciar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació aplicades a l'educació primària i secundària.

A la seva secció d'Scratch han anat classificant i organitzant tot un seguit de recursos força interessants: tutorials, articles de fons sobre educació i programació, eines curriculars, possibles activitats, vídeos...

En general, un bon material. Val la pena fer-hi una ullada i tenir l'adreça a l'abast si hem de programar sessions de treball d'Scratch amb alumnes. Segur que ens dóna bones idees.

Font: Fòrum Scratch

10/9/09

Utilització de les aules d'informàtica

Aquesta any a la meva escola donaran classes d'informàtica alguns mestres que no ho han fet abans. He escrit algunes idees ràpides que crec poden ajudar a facilitar la feina, més aviat com a un seguit de consells pràctics (alguns d'ells, aplicables només al meu centre), però que crec que poden ajudar a algú més. Aquí us els deixo.

COM SEURE A L'AULA D'ORDINADORS

 • (Aula 1) Seurem de 2 en 2, preferiblement amb el companys de taula.
 • (Aula 2) Fer seure els alumnes sempre en un lloc fix (número de llista). Això facilita el seguiment d'incidències. Si hi ha 26 alumnes, l'alumne n. 26 seurà a l'ordinador del mestre.
 • Alumnes amb NEE: Aquells alumnes amb dificultats poden seure als ordinadors del extrems per facilitar les possibles assistències.
 • Demanem als alumnes que revisin l'estat del seu ordinador i informin de les possibles incidències. Aquestes s'hauran de comunicar al responsable informàtica.
COM COMENÇAR LA SESSIÓ
 • Mentre els ordinadors s'arrenquen, podem aprofitar per explicar l'objectiu de la sessió, enllaçar amb la sessió anterior, motivar la sessió, connectar-la amb l'aula normal...
 • (Aula 1) Un cop arrencats, demostrarem el que anem a fer amb l'ajut de l'Edebe.net Professor.
 • (Aula 2) Un cop arrencats, demanarem que tanquin les pantalles, i demostrarem el que anem a fer amb l'ajut del canó.
 • Si el nivell dels alumnes o la dificultat dels processos a realitzar ho requereixen, podem deixar-los sintetitzats a la pissarra.
 • Un cop resolts els dubtes, els alumnes iniciaran el treball.
DURANT LA SESSIÓ DE TREBALL
 • Si en algun moment hem d'aturar el treball per fer indicacions a tot el grup, demanarem que tornin a tancar les pantalles.
 • Si cal imprimir, cal vetllar per a que els alumnes facin només les còpies necessàries. L'alumne s'aixecarà i comprovarà si el seu treball ha estat correctament imprès abans de tancar el document.
 • Si cal desar el treball per recuperar-lo posteriorment, cal fer-ho a la carpeta del curs i lletra corresponent, creant una subcarpeta per a cada treball (dictat 3, poema de Nadal, dibuix aliments...)
 • Demanar als alumnes que si tenen dificultats, aixequin el braç, i que en la mesura del possible no s'aixequin.
 • Circular entre els ordinadors per tal de anar orientant el treball dels alumnes, resolent dificultats, etc... (evitarem fer treball personal). Podem planificar també sessions posteriors.
 • Podem donar pautes concretes (impressió, inserció d'imatges...) de forma individual als alumnes que s'avancen per tal que finalitzin el seu treball. Un cop hagin acabat poden ajudar (no fer la feina) als seus companys, repetint les explicacions donades.
 • Un cop vagin acabant la feina, podem deixar que juguin lliurement, sempre que ho facin a jocs educatius, o bé, proposar una mateixa activitat a tothom.
 • Alumnes amb NEE: Si és possible, mirarem d'ajustar la dificultat de l'activitat al nivell de cada alumne. Si no és possible, cal tenir prevista una activitat alternativa.
EN FINALITZAR LA SESSIÓ
 • Deixarem els ordinadors tancats, i les taules, cadires, ratolins, teclats... ben endreçats.
 • Procurarem ser els últims a sortir de l'aula, i comprovar que tot quedi endreçat.
CARPETA DE SEGUIMENT DE CLASSES
 • Anotarem al full de “seguiment de classes” la sessió a realitzar, i la previsió de les possibles sessions següents.
 • Si cal fer anotacions complementàries, podem utilitzar la part de darrera del full.
 • Tenim el resum de les sessions del curs anterior al darrera de la carpeta.
Recordeu que els ordinadors de les aules estan congelats. No us faci por experimentar, ni que els alumnes experimentin.
Si alguna cosa sembla no funcionar correctament, "apaguem i tornem a engegar".


De ben segur que n'hi pot haver d'altres... comentem-los!

Compartir