27/3/09

Virus i Memòries USB

Degut a l'increment de l'ús de llapis de memòria USB, les infeccions per virus informàtics s'han anat incrementant en el nostre entorn, i és necessari prendre totes les precaucions possibles:
  • Comprovar el nostre llapis de memòria cada cop que l'hagem d'utilitzar.
  • Tenir instal·lat i actualitzat un bon antivirus en tots els ordinadors on haguem de treballar.
  • Desconfiar de tots aquells programes que ens hagin passat o s'hagin descarregat d'internet, i escanejar-los abans de fer-los servir. Això val també per als adjunts que ens arribin per correu electrònic.
  • La majoria d'antivirus tenen "residents", però tot i això, convé comprovar sovint el nostre ordinador per evitar infeccions.
La forma de comprovar que les nostres unitats estan netes varien poc d'un antivirus a un altre. A l'escola utilitzem Panda Antivirus, així que ens centrarem en aquest.

En algunes ocasions, només d'introduir el llapis de memòria, l'antivirus detectarà la infecció, i si estem de sort, haurà estat capaç de desinfecta-lo.

Tot i aquesta comprovació, alguns virus poden amagar-se al nostre llapis i no ser detectats en un un primer moment. Per comprovar amb més seguretat que el nostre llapis de memòria no està infectat, l'introduïm i ens dirigim a El Meu Ordinador. Fem clic amb el botó de la dreta a la unitat de la nostra memòria, i marquem l'opció "Analizar con Panda...", tot seguit s'iniciarà l'antivirus, i veurem una barra de progrés. Acabat el procés ens indicarà el resultat de l'anàlisi. Si hi ha hagut sort, el nostre llapis estarà net. Si no és el cas se'ns indicarà que s'han trobat virus, i si ha estat capaç o no de "neutralitzar-los".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa aquí el teu comentari. No oblidis escriure el teu nom!

Compartir